MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DÜZELTME İLANI

MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DÜZELTME İLANITürkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Resmi Gazetenin 03.10.2018 tarih ve 30554 sayılı nüshasında yayımlanan taşınmaz satış ilanında bulunan satışa konu taşınmaz listesinin 4. sırasındaki; Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Tekbağ Mahallesi, 475 ada, 9 parselde bulunan 3.482,00 m2 lik taşınmaz ile listesinin 5. sırasındaki; Çorum İli, Alaca İlçesi, Denizhan Mahallesi, 539 ada, 1 parselde bulunan 7.994,42 m2 lik taşınmaz satış ihalesi kapsamından çıkartılmıştır. Duyurulur.