ÖN YETERLİK İLANI

ÖN YETERLİK İLANIGaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

13 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2018/500057

1-İdarenin a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil /Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 11 85-(342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr

2-Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Sıra No Mal İş Kaleminin Adı ve Açıklaması Birimi Miktarı 1 LC-MS-MS Adet 1 2 GC-MS Adet 1 3 Ultra Saf Su Cihazı Adet 1 4 Çeker Ocak Adet 2 5 UPS Güç Kaynağı Adet 1 6 Azot Evaporatörü Adet 1 7 Santfirüj Soğutmalı Adet 1 8 Tüp Karıştırıcı Adet 1 9 Hassas Terazi (4 Haneli) Adet 1 10 Ultrasonik Su Banyosu Adet 1 11 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Adet 1 12 Pipet Seti ve Didpenser Seti Adet 1 13 Dijital Karıştırıcı Adet 1

b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Adli Tıp ABD

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araşrırma Peojeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati : 07/11/2018 10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.1’den görülebilir. 4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.4’den görülebilir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.5’den görülebilir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.6’dan görülebilir

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 100 Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler. 6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 07/11/2018 tarihi ve 10:00 saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilecektir.

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.