65000 TİPİ YHT SETLERİNE RASPA DESTEĞİ SATIN ALINACAKTIR

65000 TİPİ YHT SETLERİNE RASPA DESTEĞİ SATIN ALINACAKTIRTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/487389

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/71676 - 0 312 324 63 38

c) Elektronik Posta Adresi         :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  250 ADET RASPA DESTEĞİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 26/10/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası   Ulus - Altındağ/ ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.