TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIRAnkara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval=50 kg) Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 11.10.2018 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 11.10.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

                   İhale Hazırlık Şefliği: 1170 – 1171