A SINIFI YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ SATIN ALINACAKTIR

A SINIFI YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ SATIN ALINACAKTIRTHK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:
1 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan 45.750 litre + 18.300 litre (opsiyonel) A sınıfı yangın söndürme köpüğü alımı 09 Mart 2017 Perşembe günü saat: 14.30'da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden temin edebilirler.
4 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 79 - 80