YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIRÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Ardeşen/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 43.400 Ton. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle Ziraat Bankası Ardeşen Şubesi TR790001000473293289876025 İBAN nolu hesaba gerçek veya tüzel kişi tarafından şartname bedeli olarak yatırıldığı gösteren banka dekontu karşılığında temin edilebilir.
ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2017 günü saat 14.00’e kadar Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.