30.000 ADET AHŞAP TRAVERS TİRFONU SATIN ALINACAKTIR

30.000 ADET AHŞAP TRAVERS TİRFONU SATIN ALINACAKTIRTCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:
ADANA
İhale Kayıt No                           :  2017/50115
1 - İdarenin:
a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120   Seyhan/Adana
b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195
c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin adı
     ve miktarı                              :  30.000 Adet Ahşap Travers Tirfonu alımı.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 02/03/2017 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.