TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ NİYAZİ METE ALİ RIZA METE TIP MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ NİYAZİ METE ALİ RIZA METE TIP MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR



Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türkiye Kızılay Derneği Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi’nin Ağız ve Diş Sağlığı Birimine hizmet alımı yapılacaktır.
2 - Firmalar, 20.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.03.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.