TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİRSümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Adana ili, Kozan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, Kovalık Mevkii, 451 ada, 29 no’lu parseldeki, 949,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz

10.000

200

21.03.2017

2

Adana ili, Çukurova ilçesi, Şambayadı Mahallesi, 9102 ada, 10 no’lu parseldeki 42.709,90 m² yüzölçümündeki arsanın 31.141,51 m² hissesi

300.000

1000

21.03.2017

3

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Tatarlı köyü, Altınhisar Mahallesi Mevkii, 6295 no’lu parseldeki 246,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz

3.000

150

21.03.2017

4

Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi, Ballık köyü, harman yeri Mevkii, 4100 no’luparseldeki 869,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz

2.000

150

21.03.2017

5

Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 334 ada, 2 no’lu parseldeki 8.373,95 m² yüzölçümündeki arsanın tamamı

50.000

500

21.03.2017

6

Bingöl ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, Genç caddesi Mevkii, 324 ada, 5 no’lu parseldeki 806,00 m² yüzölçümündeki kargir bina

5.000

150

21.03.2017

7

Bingöl ili, Genç ilçesi, Kültür Mahallesi, 103 ada, 26 no’lu parseldeki 588,00 m² yüzölçümüne sahip arsa

2.000

150

21.03.2017

8

Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 186 ada, 26 no’luparseldeki 3262,05 m² yüzölçümündeki taşınmaz üzerindeki kargir 2 katlı lojman olan tarla

20.000

250

21.03.2017

9

Erzincan ili, İliç ilçesi, Fatih Mahallesi, 114 ada, 147 no’lu parseldeki 927,69 m² yüzölçümündeki taşınmaz üzerindeki kargir 2 katlı hizmet binası ve arsa

5.000

150

21.03.2017

10

İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 561 ada, 2 no’lu parseldeki 517,00 m² yüzölçümündeki arsa

25.000

300

21.03.2017

 

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Holdingin aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Holdingimizin; T.C. Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde ki TR 6300 0150 0158 0072 9272 1775 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Holdingin aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Holding, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30

Faks: (312) 309 06 95 - 311 84 92

www.sumerholding.gov.tr