HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YENİYURT VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YENİYURT VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR



Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdare ile ilgili bilgiler

a) Adresi                                 :  TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10   Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks No            :  0312 207 22 38 - 0312 207 22 41 Faks 0312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi      :  ogunes@tp.gov.tr; hkarakoc@tp.gov.tr,

2 - İhale Konusu                     :  Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait; Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeniyurt Mahallesi 2400, 382, 383, 1296, 400, 413, 415, 419, 1332, 424, 1199, 425, 1166, 427, 1197, 429, 1163, 435, 1158, 436, 1340, 441, 1344, 442, 1346, 446, 1352, 448, 1146, 450, 1355, 453, 1140, 479, 1179, 611, 612, 1151, 614 ve 1193 ile Yeşilköy Mahallesi 5 ve 1215 no’lu parseller üzerinde bulunan narenciye ve meyve bahçeleri ile tarım arazilerinin “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile kiralama ihalesinin yapılmasıdır.

3 - İhale İle İlgili Bilgiler

a) Yapılacağı Yer                    :  Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay

b) Teklif Teslim Tarih/Saati    :  28/02/2017 Salı günü saat 10.00

c) İhalenin Tarih ve Saati        :  28/02/2017 Salı günü saat 10.00

4 - İhaleye Katılma Şartları

a) Şartname satın alma            :  Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan kiralama ile ilgili şartnameyi Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay adresinden 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir. Şartname satışı 21.02.2017 tarihinden itibaren mesai saatleri içinde yapılacaktır.

b) Geçici Teminat                   :  Aşağıda belirtilen geçici teminatın İdare hesabına (TPAO Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR970001500158007290224965 nolu hesabına) yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler                  :  İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 28.02.2017 Salı günü saat 10.00’a kadar Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay adresine kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.

d) İhale Konusu

Taşınmazların Görülmesi        :  İhaleye konu taşınmazlar 21.02.2017 ve 27.02.2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde refakatçi eşliğinde görülebilir.

5 - İhaleye ait bilgiler              :  İhale ile ilgili şartname Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay adresinden ve ihale ilan metni www.tp.gov.tr web adresinden incelenebilir.

6 - İhaleye İştirak                    :  İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ortaklığımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.

8 - KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

 

Sıra No

Mah-Köy

Parsel No

Müştemilatlar

Toplam Ağaç (adet)

Tarım Arazisi (Dönüm)

1

Yeniyurt

2400

Mandalina (4549 adet)

7840

2230

Portakal (136 adet)

Zeytin (2084 adet)

Greyfurt (51 adet)

Limon (6 adet)

Dut (21 adet)

Elma (4 adet)

Nar (40 adet)

Okaliptus (888)

Söğüt (60 adet)

Yenidünya (1 adet)

2

Yeniyurt

382+383+1296

Mandalina (542 adet)

542

0

3

Yeniyurt

400

Mandalina (318 adet)

442

0

Portakal (80 adet)

Zeytin (22 adet)

Ceviz (1 adet)

Nar (21 adet)

4

Yeniyurt

413

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9

5

Yeniyurt

415

Mandalina (290 adet)

290

0

6

Yeniyurt

419+1332

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.6

7

Yeniyurt

424+1199

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9

8

Yeniyurt

425+1166

Ağaç bulunmamaktadır.

0

10

9

Yeniyurt

427+1197

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.5

10

Yeniyurt

429+1163

Mandalina (328 adet)

328

0

11

Yeniyurt

435+1158

Mandalina (295 adet)

303

0

Zeytin (8 adet)

12

Yeniyurt

436+1340

Ağaç bulunmamaktadır.

0

8.5

13

Yeniyurt

441+1344

Zeytin ( 95 adet)

95

6

14

Yeniyurt

442+1346

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.5

15

Yeniyurt

446+1352

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9

16

Yeniyurt

448+1146

Zeytin ( 300 adet)

302

3.75

Dut (2 adet)

17

Yeniyurt

450+1355

Ağaç bulunmamaktadır.

0

8.7

18

Yeniyurt

453+1140

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.8

19

Yeniyurt

479+1179

Mandalina (270 adet)

270

0

20

Yeniyurt

611

Ağaç bulunmamaktadır.

0

11.6

21

Yeniyurt

612+1151

Ağaç bulunmamaktadır.

0

7.8

22

Yeniyurt

614+1193

Ağaç bulunmamaktadır.

0

11.2

23

Yeşilköy

5

Ağaç bulunmamaktadır.

0

19

24

Yeşilköy

1215

Mandalina (703 adet)

704

0

Zeytin (1 adet)