YATIRIMCILARA DUYURU

YATIRIMCILARA DUYURUBaşbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Sümer Holding A.Ş.’ye ait, Atatürk Bulvarı No:70 Kızılay/Ankara adresindeki “Depolu Mağaza” ile Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı (Karşıyaka) Mahallesi, 1152 ada, 1 no.lu parseldeki 8.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki varlıkların özelleştirilebilmesi için 23/01/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 14/02/2017 olarak ilan edilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarih ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve stratejileri belirlenen Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar-İmar Mahallesi 112548/2, 112550/1, 118860/12-13, 112541/2-3-7, 112535/3, 112864/1, 112531/8, 113135/9 ile Ballıkpınar Mahallesi 113159/12, 113168/3, 113177/9 no.lu ada/parsellerdeki taşınmazların özelleştirilebilmesi için 23/01/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 21/02/2017 olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu taşınmazların ihalesine son teklif verme tarihi 07/03/2017 Salı günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, uzatılarak yeniden belirlenmiş olan son teklif verme tarihi olan 07/03/2017 Salı günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 80 00 / 8457-8437 Faks: 312 / 585 83 54

www.oib.gov.tr