MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRMESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Kaşaneler Sokak, Hayriye Apt. No: 11/13 (381 ada, 14 parsel, 6. kat 13 nolu bağımsız) adresinde bulunan (3+1, 114 m² alanlı) mesken nitelikli taşınmazın satışı 06 Mart 2017 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK İstanbul Şube Başkanlığı’ndan (İkon Residence A1 D5 R. Batanay Caddesi Ataşehir/İSTANBUL) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı                        (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK İstanbul Şube Başkanlığı           (0 216) 328 07 07

1205/1-1