MUHTELİF MİKTAR VE EBATLARDA, BORU, DİRSEK, REDÜKSİYON VE FLANŞ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

MUHTELİF MİKTAR VE EBATLARDA, BORU, DİRSEK, REDÜKSİYON VE FLANŞ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİRMUHTELİF MİKTAR VE EBATLARDA, BORU, DİRSEK, REDÜKSİYON VE FLANŞ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve ebatlarda, boru, dirsek, redüksiyon ve flanş temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/55504

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı

b) Niteliği ve miktarı                  :  Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve ebatlarda, boru, dirsek, redüksiyon ve flanş temini

Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

1

BORU -76,1 x 3,60 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

90

2

BORU -88,9 x 4,00 - EN 10217-1- P235TR1

METRE

300

3

BORU -114,3 x 5,00 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

300

4

BORU -139,7 x 5,40 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

60

5

BORU -168,3 x 5,60 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

420

6

BORU -219,1 x 6,30 - EN 10217-1 - P235TR1 İç-Dış Solventsiz epoksi kaplı TS EN 10289:2004

METRE

480

7

BORU -273 x 7,10 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

210

8

BORU -323,9 x 8,0 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

150

9

BORU -406,4 x 8,8 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

96

10

BORU -609,6 x 11,0 - EN 10217-1 - P235TR1 İç-Dış Solventsiz epoksi kaplı TS EN 10289:2004

METRE

138

11

BORU -812,8 x 12,5 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

24

12

DİRSEK 90º L.R.3"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

25

13

DİRSEK 90º L.R.4"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

70

14

DİRSEK 90º L.R.5"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

5

15

DİRSEK 90º L.R.6"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

40

16

DİRSEK 90º L.R.8"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

20

17

DİRSEK 90º L.R.10"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

40

18

DİRSEK 90º L.R.12"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

20

19

DİRSEK 90º L.R.3"-SCH 40 -ANSI B16.9-St 35.8

ADET

10

20

DİRSEK 90º L.R.5"-SCH 40 -ANSI B16.9-St 35.8

ADET

6

21

DİRSEK 90º L.R.10"-SCH 40 -ANSI B16.9-13 Cr Mo 44

ADET

2

22

KONSANTRİK REDİKSİYON 6"x5" -SCH 40 -ANSI B16.9-St 35.8

ADET

2

23

KONSANTRİK REDİKSİYON 2 1/2"x 1 1/4" -SCH 40 -ANSI B16.9-St 35.8

ADET

4

24

DÜZ FLANŞ DN 150 PN 10 - EN 1092-2 - C22.8

ADET

30

25

DÜZ FLANŞ DN 100 PN 10 - EN 1092-2 - C22.8

ADET

120

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri      :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                    :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  21/02/2017

d) İhale (son teklif verme) saati           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1081/1-1