YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIRYAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılı yaş çay kampanyasında 15.000,000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çaykur Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merkez mevkii/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen istekliler “idari ve teknik şartname” esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç.20.02.2017 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta ve elden gecikmelerde müdürlüğümüz sorumlu değildir.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - İhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işinede teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon),ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - İhale gününden önce Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında “Geçici teminat”, İhale kalan firmadan sözleşme bedelinin %6’sı oranında “Kesin teminat” alınacaktır.

9 - İhale Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir.

867/1-1