YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIRYAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

ÇAYKUR Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Derepazarı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 5.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedel tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğü - Derepazarı / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22/02/2017 günü saat 14:00 e kadar Atatürk Caddesi Eriklimanı Mah. No: 15 adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00 de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işinde teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

798/1-1