YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIRYAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Halaslar Mah. R.T.E Cad. No 121 Kendirli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 9.600.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden Halaslar Mah. R.T.E Cad. No 121 Kendirli/ RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 20/02/2017 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Kendirli Çay Fabrikası adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler, yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi(opsiyon)ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif verilen bedelin K.D.V hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin K.D.V hariç % 6’ sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

737/1-1