MUHTELİF BUĞDAY SATILACAKTIR

MUHTELİF BUĞDAY SATILACAKTIRMUHTELİF BUĞDAY SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2016 yılı üretimi 205.500 Kilogram Cumhuriyet-75 Çeşidi, 1.385.000 Kilogram Ziyabey-98 çeşidi mahsul buğday ile 300.000 Kilogram Selektör altı buğday partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale, 15.02.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 22.02.2017 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

3 - Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

P. NO

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

MİKTARI

MUHAMMEN FİYATI

MUHAMMEN TUTARI

% 5 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Mahsul Buğday-Cumhuriyet 75

205.500 Kg.

0,93.-TL/Kg.

191.115,00.-TL

9.555,00.-TL

2.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

275.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

242.000,00.-TL

12.100,00.-TL

3.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

275.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

242.000,00.-TL

12.100,00.-TL

4.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

275.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

242.000,00.-TL

12.100,00.-TL

5.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

275.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

242.000,00.-TL

12.100,00.-TL

6.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

285.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

250.800,00.-TL

12.540,00.-TL

7.

Selektör Altı Buğday

150.000 Kg.

0,72.-TL/Kg.

108.000,00.-TL

5.400,00.-TL

8.

Selektör Altı Buğday

150.000 Kg.

0,72.-TL/Kg.

108.000,00.-TL

5.400,00.-TL

GENEL TOPLAM:

1.890.500 Kg.

 

1.625.915,00.-TL

81.295,00.-TL

 

4 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 81.295,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 10’dur.

5 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

6 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

7 - İhale ile ilgili şartname işletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Balıkesir, Uşak, Konya Ticaret Borsalarında görülebilir.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

ADRES:

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

                             Dalaman/MUĞLA

Tel    : 0.252.6923721

Faks. : 0.252.6925229

1032/1-1