YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIRYAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Salarha Beldesi/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 15.800.000 Kg (15.800 ton/yıl) çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak satınalma ve ihale Yönetmenliğimizin 9. maddesi Kapsamında açık ihale usulüyle satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü / Salarha Beldesi/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.02.2017 Günü Saat 14.00'e kadar Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Salarha Beldesi/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV Hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV Hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz gereğince tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

794/1-1