YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

ÇAYKUR Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.400.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 20/02/2017 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Melyat Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE adresinde Bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler Yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra enaz 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif verilen bedelin K.D.V. hariç enaz % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin K.D.V. hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

865/1-1