YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIRYAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hayrat/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından Toplam 19.800.000 Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye Hizmet Alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü- Merkez Mah. Dere Cad. no:1  61450 Hayrat/Trabzon

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İdari ve Teknik Şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.02.2017 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Altarnatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az (toplam bedelin) % 3 oranında Geçici Teminat, Yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6 sı oranında Kesin Teminat alınır.

9 - İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

795/1-1