TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRTAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Bursa İli, Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, 632 Parsel Sayılı 237.800,00 m² Yüzölçümlü Taşınmazın Peşin Satışı

Tahmin Edilen Bedel     : 42.804.000,00.- TL + KDV

Geçici Teminat %3        : 1.284.120,00.- TL

 

S. NO

İLÇESİ

KÖYÜ-MEVKİİ

PARSEL

TOPLAM m2

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

Mudanya

Esence-Yalı

632

237.800,00

Tam

Arsa

 

2886 sayılı D.İ. Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş olup İhalesi Belediyemiz Encümeninde 07.02.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dai. Bşk.’na bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 500,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

604/1-1