PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIRPASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg Pastalık Susam ve 10.000 kg Simitlik Susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 03.02.2017 Cuma günü saat 10.30’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 03.02.2017 Cuma günü saat 10.30’e kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

715/1-1