DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANIDÜZELTME İLANI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):

25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na ait (İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi) ihale ilan metninin 2’inci Maddesi’nin (a) bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2 - İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı: İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi 791 Ada 2 Parseldeki 20.776,34 m2 Yüzölçümlü Taşınmazın Satışı ve Transfer Merkezi Alanında Otopark Yapılması

712/1-1