BİNEK ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

BİNEK ARAÇ SATIN ALINACAKTIRBİNEK ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

MALZEME/HİZMETİN CİNSİ

MİKTARI

1

Binek Araç

10 Adet

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen Binek Araç idari şartname ve belirlenen Teknik Özelliklere göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve belirlenen Teknik Özellikler 100,00- TL karşılığında Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü Kızılhaç Kızılay Hareketi İşbirlikleri Programı Sistemler Yönetimi Lojistik Birimi’nden temin edilebilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 20 Şubat 2017 saat: 12.00’a kadar Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Merkez Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 21 Şubat 2017 günü saat 14.00’da Türk Kızılayı Caddesi No: 6 Etimesgut/ANKARA” Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Programı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

667/1-1