18.750 KG KALIP YAĞI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

18.750 KG KALIP YAĞI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR18.750 KG KALIP YAĞI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017/21652

İdarenin:

a)Adresi                                           :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 18.750 Kg Kalıp Yağı (Teknik Şartnameye Göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 13/02/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale Dokümanı Bedelinin VAKIFBANK - TR 230001500158007282440204 İBAN NOLU Hesaba yatırılarak TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğünden İhale dokümanı KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

516/1-1