KALORİFER KAZAN DAİRESİ YAPTIRILACAKTIR

KALORİFER KAZAN DAİRESİ YAPTIRILACAKTIRKALORİFER KAZAN DAİRESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi (İnönü/ESKİŞEHİR) bünyesinde bulunan planör bakım hangar binasının kalorifer kazan dairesi yapım işine ait yeni kazan ve brülör alınarak kazan dairesi sistemi oluşturulması işi 31 Ocak 2017 Salı günü saat 14.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünden (İnönü/ESKİŞEHİR) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı           (0 312) 303 73 78 - 80

THK İnönü Hv. Eğt. Mrk. Md.lüğü       (0 222) 591 21 12 - 13

504/1-1