YEREL AÇIK İHALE USULÜNÜN YEREL YAYIMI İÇİN STANDART İLAN

YEREL AÇIK İHALE USULÜNÜN YEREL YAYIMI İÇİN STANDART İLANYEREL AÇIK İHALE USULÜNÜN YEREL YAYIMI İÇİN STANDART İLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Beytahtı Ana İletim Hattı İnşaatı

EuropeAid/138655/ID/WKS/TR

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Erzincan/Türkiye’de “Beytahtı Ana İletim Hattı İnşaatı” yapım işi sözleşmesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. Teklif dosyası;

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en

ve www.ipa.gov.tr adresinde mevcuttur.

Tekliflerin sunulması için son tarih 20 Mart 2017 saat 14:00’tür (Türkiye saati ile). Muhtemel ek bilgiler veya açıklamalar/sorular:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en

ve www.ipa.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

526/1/1-1

—————

STANDARD ADVERTİSEMENT FOR LOCAL PUBLİCATİON OF LOCAL OPEN TENDER PROCEDURES

Construction of Beytahtı Main Force Line

EuropeAid/138655/ID/WKS/TR

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends to award a work contract for the “Construction of Beytahtı Main Force Line” in Erzincan/Turkey with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Environment" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en

and http://www.ipa.gov.tr

The deadline for submission of tender is 14:00 hrs (Local Time- Turkey) on 20 March 2017. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en

and http://www.ipa.gov.tr.

526/2/1-1