DÜZELTME İLANI TRANSFORMATÖR İZOLASYON YAĞI TEMİNİ VE DEĞİŞİMİ YAPTIRILACAKTIR

DÜZELTME İLANI TRANSFORMATÖR İZOLASYON YAĞI TEMİNİ VE DEĞİŞİMİ YAPTIRILACAKTIR18/12/2017 tarihli ve 30274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TRANSFORMATÖR İZOLASYON YAĞI TEMİNİ VE DEĞİŞİMİ işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/654567

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  AMBARLI MAH. DOLUM TESİSLERİ YOLU MEVKİİ 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  212 875 91 00 - 2128759113

c) Elektronik Posta Adresi      :  ambarli.ticaret@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :  http://www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  3 Adet Transformatörün İzolasyon Yağı Temini ve Değişimi İşi

b) Yapılacağı yer                    :  EÜAŞ İstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                           :  Sözleşmeyi müteakip yağların temini, santral sahasına nakledilmesi ve yağ değişimi için gerekli malzemelerin tedariki için 45 gündür. Yağ değişimi, tretman, değişim sonrası testler ve devreye alma hazırlıkları için her bir trafoya ayrı olmak üzere 7 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                     :  25.01.2018 - 15.00

Transformatörün İzolasyon Yağı Temini ve Değişimi İşi Teknik Şartnamesinde yer alan;

X. GARANTİ MADDE ESKİ HALİ

Geçici kabul protokolünün imza tarihini müteakiben 24 ay boyunca yeni konulan yağ ve yağ değişimi işi kapsamında yapılan işlemler yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Garanti süresi içerisinde yağ değişimden kaynaklanan herhangi bir kusur, hasar, uyumsuzluk tespit edilirse, İdare Yükleniciyi yazılı olarak uyararak, problemin bedel ödenmeksizin giderilmesini talep edecektir. Yüklenici idarenin bu talebini 5 (beş) iş günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ilgili sorun, masrafları yükleniciden karşılanmak üzere idare tarafından giderilecektir.

X. GARANTİ YENİ HALİ

Geçici kabul protokolünün imza tarihini müteakiben 24 ay boyunca yeni konulan yağ ve yağ değişimi işi kapsamında yapılan işlemler yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Garanti süresi içerisinde yağ değişimden kaynaklanan herhangi bir kusur, hasar, uyumsuzluk tespit edilirse, İdare Yükleniciyi yazılı olarak uyararak, problemin bedel ödenmeksizin giderilmesini talep edecektir. Yüklenici, idarenin bu talebine 24 saat içinde müdahale ederek 5 (beş) iş günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Arıza onarımı için malzeme temini ve olası atölye tamir işlemleri gerekmesi durumunda, yüklenicinin de katılımı ile oluşturulacak teknik komisyonun kararı ile onarım süreci belirlenecektir. Aksi takdirde ilgili sorun, masrafları yükleniciden karşılanmak üzere idare tarafından giderilecektir.

Transformatörün İzolasyon Yağı Temini ve Değişimi İşi Teknik Şartnamesinin Diğer Hususlar başlığında yer alan;

IV. İŞİN SÜRESİ MADDESİ ESKİ HALİ

4 - Yüklenici, çalışmalarının tamamlandığı, saha testlerinin yapıldığı, laboratuvar analizlerin olumlu sonuçların alındığı ve trafonun devreye alınmasında bir sakınca olmadığını İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecektir. Enerji üretim programına göre ünitenin devreye alma kararı verildikten sonra, trafo Yüklenicinin nezaretinde devreye alınacak ve 10 gün boyunca deneme süresi kapsamında trafo gözlemlenecektir. Deneme süresince yapılan işlem ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda yüklenici tarafından bu sorun 24 saat içinde giderilecek ve 10 günlük deneme sürecine yeniden başlanacaktır.

IV. İŞİN SÜRESİ MADDESİ YENİ HALİ

4 - Yüklenici, çalışmalarının tamamlandığı, saha testlerinin yapıldığı, laboratuvar analizlerin olumlu sonuçların alındığı ve trafonun devreye alınmasında bir sakınca olmadığını İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecektir. Enerji üretim programına göre ünitenin devreye alma kararı verildikten sonra, trafo Yüklenicinin nezaretinde devreye alınacak ve 10 gün boyunca deneme süresi kapsamında trafo gözlemlenecektir. Deneme süresince yapılan işlem ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda yüklenici tarafından bu soruna 24 saat içinde müdahale edilecektir ve 10 günlük deneme sürecine yeniden başlanacaktır.

Olarak değiştirilmiştir.

İhale tarihi 09.01.2018 - 15.00 tarihinden 25.01.2018 - 15.00 tarihine ertelenmiştir.