MÜDÜRLÜK ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİLERE ULAŞMASININ SAĞLANMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

MÜDÜRLÜK ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİLERE ULAŞMASININ SAĞLANMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIRMüdürlük ürünlerinin İzmir İli, Antalya İli, Bursa İli, Eskişehir İli, Konya İli, Mersin İli, Samsun İli ve Adana İli sınırları içerisinde tüketicilere ulaşmasının sağlanması işi ihalesi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık eksiltmeye gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                     :  Yeni Çiftlik Cad. No:6/3   06560 Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 211 01 70 - 0 312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi         :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                        :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

    edileceği yer ve ücreti            :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL

                                                     Posta Yoluyla 150,00-TL

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İzmir İli: %12 Iskonto, Antalya İli: %11 Iskonto, Bursa İli: %9 Iskonto, Eskişehir İli: %6 Iskonto, Konya İli: %6 Iskonto, Mersin İli: %11 Iskonto, Samsun İli: %9 Iskonto, Adana İli: %12

b) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.

c) Tahmini Bedel                       : 

İZMİR ili için;                           :  6.000.000,00 TL.

ANTALYA ili için;                   :  4.250.000,00 TL.

BURSA ili için;                         :  2.000.000,00 TL.

ESKİŞEHİR ili için;                  :  2.500.000,00 TL.

KONYA ili için;                        :  1.500.000,00 TL.

MERSİN ili için;                       :  2.500.000,00 TL.

SAMSUN ili için;                     :  1.000.000,00 TL.

ADANA ili için;                        :  2.000.000,00 TL.

d) Geçici Teminat                      : 

İZMİR ili için;                           :  180.000,00 TL.

ANTALYA ili için;                   :  127.500,00 TL.

BURSA ili için;                            60.000,00 TL.

ESKİŞEHİR ili için;                  :  75.000,00 TL.

KONYA ili için;                        :  45.000,00 TL.

MERSİN ili için;                       :  75.000,00 TL.

SAMSUN ili için;                     :  30.000,00 TL.

ADANA ili için;                        :  60.000,00 TL.

e) Kati Teminat                          :

İZMİR ili için;                           :  360.000,00 TL.

ANTALYA ili için;                   :  255.000,00 TL.

BURSA ili için;                         :  120.000,00 TL.

ESKİŞEHİR ili için;                  :  150.000,00 TL.

KONYA ili için;                        :  90.000,00 TL.

MERSİN ili için;                       :  150.000,00 TL.

SAMSUN ili için;                     :  60.000,00 TL.

ADANA ili için;                        :  120.000,00 TL.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                       :  19/01/2018 - 15:00

c) Teklif Mektuplarının en son teslim

    tarihi, saati, teslim yeri           :  19/01/2018 - 15:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.