2018 YILINDA 10.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

2018 YILINDA 10.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 10000 Ton Paketli Çay Tahmil-Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü Karacailyas Emek Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 6 Akdeniz/MERSİN adresinden temin edebilir.

Telefon: 0324 221 58 55 Faks 0324 221 58 56

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.01.2018 günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan, 16.01.2018 tarihinde saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.