8 ADET TEKERLEK PROFİLİ VE EŞDEĞER KONİKLİK ÖLÇÜM ALETİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

8 ADET TEKERLEK PROFİLİ VE EŞDEĞER KONİKLİK ÖLÇÜM ALETİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRİhale Kayıt No                                           :  2017/705398

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3   06330 Altındağ / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 312 309 05 15/4351 - 4311   0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                        :  www.tcdd.gov.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı              :  8 Adet Tekerlek Profili ve Eşdeğer Koniklik Ölçüm Aleti malzemesi alımı

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli-Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel İhale Komisyonu Başkanlığına 08/02/2018 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 250,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.