DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya N1 43-101 vb. Standartlarda Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                  :  2017/688177

Dosya No                                                  :  2017/54-HİZ-688177

1 - İdarenin

a) Adı                                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                                   :  0 312 212 69 00 - (İsmail ERGÜN: 2682)

d) Faks numarası                                       :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                          :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                                      :  Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya N1 43-101 vb. Standartlarda Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer               :  Tekirdağ - Malkara Linyit Havzası

b) Teslim tarihi/işin süresi                         :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren toplam 540 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                          :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                            :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Dış Satın Alma Müdürlüğü

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda  No: 23 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                                            :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                                 :  17.01.2018, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer                        :  Teklifler 17.01.2018 saat 11:00’e kadar;

                                                                     EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                                        :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.