VAGON KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

VAGON KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIRVAGON KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/9871

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                           :  4 kalem (400’er adet Bağlantı Kirişi Sol-Sağ, 1600 adet Suport Komple, 800 adet Fren Çekme Çerçevesi Komple) Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27.01.2017 - Saat 11:00

3- Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27/01/2017 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

320/1-1