LOKOMOTİF YOLCU VAGONU, RAY OTOBÜSÜ, MOTORLU TREN, DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR VAGONLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

LOKOMOTİF YOLCU VAGONU, RAY OTOBÜSÜ, MOTORLU TREN, DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR VAGONLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRLOKOMOTİF YOLCU VAGONU, RAY OTOBÜSÜ, MOTORLU TREN, DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR VAGONLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/597221

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A  35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi  :

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  Lokomotif Yolcu Vagonu, Ray Otobüsü, Motorlu Tren, DMU Dizileri ve Jeneratör Vagonlarının Temizliğinin Yaptırılması Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/01/2017 Tarih ve Saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00 ¨ Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

27/1-1