DE 24000, DE 22000, DE 33000, E 43000, DH 7000 VE DH 9500 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYON VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 8 KALEM İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DE 24000, DE 22000, DE 33000, E 43000, DH 7000 VE DH 9500 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYON VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 8 KALEM İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRDE 24000, DE 22000, DE 33000, E 43000, DH 7000 VE DH 9500 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYON VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 8 KALEM İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/10225

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  8 kalem İzolasyon Malzemesi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 09.02.2017 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

331/1-1