GÖBEKLİ KIVIRMA PASLANMAZ TABLA VE PNÖMATİK KAPAK AÇMA SİSTEMİNİN SATIN ALINMASI VE GÖBEKLİ KIVIRMA TABLALARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

GÖBEKLİ KIVIRMA PASLANMAZ TABLA VE PNÖMATİK KAPAK AÇMA SİSTEMİNİN SATIN ALINMASI VE GÖBEKLİ KIVIRMA TABLALARININ SATIŞI YAPILACAKTIRGÖBEKLİ KIVIRMA PASLANMAZ TABLA VE PNÖMATİK KAPAK AÇMA SİSTEMİNİN SATIN ALINMASI VE GÖBEKLİ KIVIRMA TABLALARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan göbekli kıvırma paslanmaz tabla ve pnömatik kapak açma sisteminin satın alınması ve göbekli kıvırma tablalarının satışı, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.01.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11534/1-1