3 YILLIK 72.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

3 YILLIK 72.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR3 YILLIK 72.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ortapazar Köyü/RİZE

1 - Müdürlüğümüzde 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 72.000 Ton Su Buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Ortapazar Köyü/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif Mektuplarını en geç 19/01/2017 Perşembe günü saat 14:00’ e kadar Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu Ortapazar Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleşme bedeli üzerinden KDV hariç %6 oranında alınır.

8 - İhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü - Ortapazar Köyü-RİZE adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11293/1-1