PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIRPATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından:

İhale Kayıt No                                     :  2016/602760

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı/ ADANA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0322 4575354 (dahili 4249) 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi                  :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  800.000KG Patinaj Kumu Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26/01/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11582/1-1