BAHÇELİ KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

BAHÇELİ KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRBAHÇELİ KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait İzmir İli, Çeşme İlçesi, Celal Bayar Mahallesi, 5220 Sokak No: 35 adresindeki 71 ada, 40 parsel nolu 581 m² arsa üzerinde inşa edilmiş bahçeli kargir ev nitelikli taşınmazın satışı 20 Ocak 2017 Cuma günü saat 15.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK İzmir Şube Başkanlığı’na (Mimar Kemalettin Caddesi 1327 Sokak No: 2/1 Çankaya/İZMİR) vereceklerdir.

3 - . İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK İzmir Şube Başkanlığı’ndan (Mimar Kemalettin Caddesi 1327 Sokak No: 2/1 Çankaya/ İZMİR) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı              (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK İzmir Şube Başkanlığı      (0 232) 445 52 88

63/1-1