KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

KARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRKARGİR EV NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 69 adresindeki (Tapuda İstiklali Milli Caddesi, 364 ada, 80 parsel nolu 138,54 m²) arsa üzerinde inşa edilmiş kargir ev nitelikli taşınmazın satışı 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK Kars Şube Başkanlığı’ndan (Yusufpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 69 KARS) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı           (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Kars Şube Başkanlığı    (0 474) 223 96 99

54/1-1