ASO 1. OSB SOSYAL TESİS BİNASI İNCE İNŞAAT VE TESİSAT İŞLERİNİN YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ASO 1. OSB SOSYAL TESİS BİNASI İNCE İNŞAAT VE TESİSAT İŞLERİNİN YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİRASO 1. OSB SOSYAL TESİS BİNASI İNCE İNŞAAT VE TESİSAT İŞLERİNİN YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

ANKARA

1 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km ANKARA adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden 200.00 TL (İkiyüzTürkLirası) + KDV karşılığı temin edilebilir.

2 - İhale evraklarının, 18.01.2017 tarihinde, en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğü binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

4 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü

Tel    :  0 312 267 00 00-262 (Pbx 7 hat)

Fax   :  0 312 267 00 09

Web  :  www.aosb.org.tr

55/1-1