3 YILLIK 66000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

3 YILLIK 66000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR3 YILLIK 66000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan 66000 Ton Su Buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12/01/2017 günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11389/1-1