TEKNİK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAŞINMAZLAR 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR

TEKNİK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAŞINMAZLAR 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİRTEKNİK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAŞINMAZLAR 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

1 - Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2226 ada 2 ve 10 parsel sayılı 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Teknik Altyapı Alanında (TAY) kalan taşınmazlarda 59 araçlık yer altı katlı otoparkı, üzeri pazar alanı ve Pazar alanı üstü 2 kat spor salonu yapılması ve bunun için yapılacak yatırım bedelinin aylık kira bedeline mahsup edilmek üzere 30 (Otuz) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilecektir.

2 - Söz konusu tesisler haftada iki gün Bağcılar Belediyesi tarafından ücretsiz kullanılacaktır.

3 - Tespit edilen yatırım bedeli 10.129.475,88 TL'dir.

4 - Aylık Muhammen kira bedeli 45.000,00 TL + KDV'dir.

5 - Geçici teminat bedeli 486.000,00 TL + KDV'dir.

6 - İhale İştirak Teminatı 250.000,00 TL + KDV'dir.

7 - Şartname 250,00 TL + KDV bedel karşılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.İ. Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

9 - İhale 10.01.2017 tarihinde saat; 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

10 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 10.01.2017 tarihinde saat; 09:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

11373/1-1