PERSONEL SERVİS HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

PERSONEL SERVİS HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere “Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü Personel Servis Hizmeti/İSTANBUL” Teknik ve İdari Şartnameye göre ‘’ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık’’ yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 15.000,00 TL (on beş bin) geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 23.01.2018 günü saat 12:00’a kadar Akfırat Mah. Süleymaniye Bulvarı No: 69 Akfırat/Tuzla/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 24.01.2018 saat 10:30’da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.