KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIRKAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numune Evler Mahallesi, 22 No’lu ada 21 nolu parselde bulunan 489 m² yüzölçümlü arsaya bedeli kat payı karşılığı ödenmek üzere, bina yaptırılması işi 23 Şubat 2017 Perşembe günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Dörtyol Şube Başkanlığına (Numune Evler Mahallesi, Soyer 1 Sokak No: 38 Dörtyol/HATAY) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK Dörtyol Şube Başkanlığından (Numune Evler Mahallesi, Soyer 1 Sokak No: 38 Dörtyol/ HATAY) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 80 - 303 73 55 - 53

                THK Dörtyol Şube Başkanlığı         (0 326) 712 23 59

11225/1-1