AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE DEPO İNŞAAT YAPIMI İÇİN PROJELERİN VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE DEPO İNŞAAT YAPIMI İÇİN PROJELERİN VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR1 - Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi, Yaylabağı Belediyesi, 154 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ~15.000 m² alanlı depo inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL”  adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 22.01.2018 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.01.2018 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.