ÇED RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE ÇED OLUMLU KARARININ ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

ÇED RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE ÇED OLUMLU KARARININ ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR“18 Mart Çan Termik Santralı’nın "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi" için ÇED Raporunun Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2017/682429

Dosya No                                               :  2017/57-HİZ-682429

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/13 Çankaya /ANKARA

c) Telefon numarası                                :  0 312 212 69 00 - 2681

d) Faks numarası                                    :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                       : -

2 - İhale konusu işin adı,

     niteliği, türü ve miktarı                      :  18 Mart Çan Termik Santralı’nın "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi" için ÇED Raporunun Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması İşi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer            :  18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ ÇANAKALE

b) Teslim tarihi/işin süresi                      :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıldır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                       :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                         :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

                                                                  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/13 Oda No:22 Çankaya / ANKARA

c) İhale Usulü                                         :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                              :  15.01.2018, Saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer                     :  Teklifler 15.01.2018 saat 11:00 ’a kadar;

                                                                  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-1 Çankaya/ ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-3 Çankaya /ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

     internet adresi                                    :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.