İHALEYE DAVET

İHALEYE DAVETİHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

EK FİNANSMAN

(TKMP-EF)

Kapsamında Yapılacak Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı Organizasyonu İhalesi

IBRD Kredi No: 8541-TR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP-EF)’nin finansmanı için bir ikraz sağlamış olup bu ikrazın bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği TKMP-EF Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı Organizasyonu sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır). İstekli Firmaları Proje kapsamında aşağıdaki organizasyon için satın alınacak hizmetleri (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama ve diğer hizmetler) kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

27 ŞUBAT – 03 MART 2017 tarihleri arasında İzmir İli Karşıyaka, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Çeşme İlçeleri sınırları içerisinde yapılması planlanan;

“Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı” Organizasyonu

Bahsi geçen iş ile ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından ” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İlgilenen teklif sahipleri ihale dokümanını 200 TL (İkiyüzTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki 7038550–5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, 3. Kat, 317 numaralı oda,

Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 24    Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 31 Ocak 2017 tarihinden itibaren 60 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az %2’si oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 31 Ocak 2017 Salı günü, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z–08 numaralı oda (Genel Evrak),

Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKİYE

Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adresteki toplantı salonunda saat 10:15 de açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda,

Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

11229/1-1