60.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

60.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR60.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 60.000 Ton Tahmil Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 44. Maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Müdürlüğümüz Satınalma Servisinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.01.2017 SALI günü saat 14.00’e kadar Bahçeköy Cad. No: 106 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan ÇAYKUR İst. Paz. ve Ürt. Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, faks, email ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, sözleşme bedelinin %6’sı kadar kati teminat alınacaktır.

8 - İhale ÇAYKUR İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11103/1-1