ANKARA VE İZMİR UÇUŞ OKULLARINDA KULLANILAN SİMÜLATÖRLERE MALZEME ALIMI VE KURULUMU İHALESİ YAPILACAKTIR

ANKARA VE İZMİR UÇUŞ OKULLARINDA KULLANILAN SİMÜLATÖRLERE MALZEME ALIMI VE KURULUMU İHALESİ YAPILACAKTIR1 - THK Uçuş Akademisi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Ankara ve İzmir Uçuş Okullarında Kullanılan Simülatörler İçin Gerekli Malzemelerin Temini ve Kurulumu İşi 18 Aralık 2017 Saat 16:30’da Kapalı Teklif Alma Usulü ile İhale Edilecektir.

2 - İstekliler Şartnameye Göre Hazırlayacakları Kapalı Zarf Teklif Mektuplarını, İhale Gün ve Saatine Kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne Vereceklerdir.

3 - İstekliler Bu İşe Ait Şartnameyi 50,00.-TL Karşılığında Yukarıda Belirtilen Adresten Temin Edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80